UTVECKLAS
FRAMÅT

OM OSS

Percipia stödjer kunskapsorganisationer med bakgrundsanalys, kommunikation och utvecklingsarbete. Vi vill bidra till att samhället utvecklas med kunskap.

Kommunikation & Dialog

Dialog är en god grund för att bygga förtroende och utveckla verksamheten. Vi gör omvärldsanalyser, utvecklar kommunikationsstrategier, förser mediekanaler med redaktionellt innehåll, genomför seminarier och workshops.

Strategi & Analys

Vi gör den bakomliggande analysen, leder och driver strategiprocesser, lyfter fram samband och ser till att det blir resultat och konsekvenser av nya strategier.

Kunder & Uppdrag

Våra kunder finns bland företag, universitet, organisationer och myndigheter där forskning är viktigt. Frågor om hur kunskap kommer till nytta är ofta i fokus, antingen inom den egna organisationen eller i samarbete med andra.

TJÄNSTER

Underlag för beslut

Grunden för utvecklings- och kommunikationsarbete är att förstå utmaningen och att bestämma vad man vill åstadkomma.

Som underlag behövs ofta omvärlds-, organisations- eller nulägesanalys. Vi kan göra jämförelser, utvärderingar och undersökningar för att bygga kunskap om vad som kan utvecklas och vad som bör kommuniceras.

 

Möten och workshops

Vi är vana att genomföra såväl stora konferenser och seminarier som mindre workshops och rundabordssamtal. Oavsett storlek på evenemanget krävs ett genomtänkt innehåll, rätt medverkande och en professionell moderator eller processledare.

Kommunikations- och påverkansarbete

Vi gör omvärldsanalyser, ger processtöd och utvecklar kommunikationsstrategier. Vi stöttar också ledningsgrupper och informationsavdelningar i direkta kommunikationsinsatser mot olika intressegrupper och kunder.

 

Innehållsproduktion

Oavsett om det är en rapport, webbplats, en tidning eller sociala medier som behöver innehåll eller form så kan vi bistå. Vi vet hur text och bild samspelar i olika mediekanaler och vad ett bra redaktionellt innehåll betyder för att lyfta fram det viktigaste i ett budskap.

 

Processutveckling och projektledning

Vi genomför uppdrag som processtöd i samband med utvecklingsarbeten, konceptutveckling och projektansökningar. Vi tar även uppdrag som projektledare och som interimprojektledare.

ny cirklar

Partner

Lars Nilsson

Lars Nilsson har mer än tjugofem års erfarenhet av kommunikation och media. Han är civilingenjör och journalist med mycket god kännedom om vad som händer i Tekniksverige. För de flesta är han nog mest bekant som skribent, nyhetschef och tidigare chefredaktör på Sveriges största tekniktidning Ny Teknik. Lars har lång chefserfarenhet, vana att driva förändringsarbeten och utvecklingsprojekt, och stor erfarenhet av opinionsbildande frågor inom forskning, innovation och teknik.

Thomas Malmer

Thomas Malmer har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med strategi- och policyutveckling. Han har lång erfarenhet av att bygga samarbeten och skapa förståelse mellan näringsliv, forskning och politik. Fokus är på utvecklingsuppdrag och public affairs inom forsknings- och utbildningsområdet samt kunskapsintensiva branscher som life science och clean tech. Han har tidigare varit anställd på bl.a. IVA och Miljövårdsberedningen (Miljödepartementet).

Exempel på uppdrag

Underlag för beslut:

IF Metall och IG BCE – Jämförelse av näringspolitik i Sverige och Tyskland

Tillsammans med en tysk forskare gjorde vi en jämförande studie av näringspolitik med speciellt fokus på kemi- och läkemedelsbranscherna. Studien har legat till grund för erfarenhetsutbyten mellan länderna och för seminarier, bland annat i Almedalen.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse – Underlag för masterutbildning i ledarskap för innovation   

För att stärka företag i Sverige behöver innovationsförmågan förbättras.  Ledarskapet är en nyckel i det arbetet och KAW ville ha förslag på hur en masterutbildning med kreativa inslag kan komplettera traditionell MBA:s. Vi gjorde en internationell jämförelse och tog fram förslag till en svensk utbildning.

Industrirådet – Underlag till forskningspropositionen

Inför varje forskningsproposition erbjuds olika aktörer att ge inspel till regeringens arbete. Vi höll ihop arbetet med att ta fram Industrirådets gemsamma inspel till propositionen 2016.

Trä- och möbelföretagen (TMF) – Genomgång medlemsföretagens behov av kompetens

För att utveckla hur TMF jobbar aktivt för att stärka medlemsföretagens kompetensbehov gjorde vi en genomgång och inventering av behov, ledde workshops och föreslog nya arbetssätt regionalt och centralt.

Kommunikations- och påverkansarbete:

IVA – Ny form, nytt format och förnyat innehåll i tidningen

Tidningen IVA Aktuellt har relanserades efter en omfattande översyn. Tidningen bytte format från tabloid till magasin, har färre utgåvor – men mer läsning i varje nummer. Vi gjorde hela förändringsarbetet och ansvarar nu för den löpande produktionen av varje nummer.

Näringsdepartementet – underlag och ledning av expertsamtal

För att få till bra samtal om hur industrin kan stärkas i Sverige behövs välunderbyggda underlag. Vi tog tagit fram underlag och modererade expertmöten som legat till grund industrisamtalen mellan näringsministern och Industrirådet och Almega.

Teknikföretagen – Industristrategi för Sverige

Industrin är viktig för Sverige och många politikområden berörs för att utveckla förutsättningarna för Teknikföretagens medlemmar. Vi har lett workshops och tog fram underlagsmaterial och texter för strategin.

Vinnova – Popularisera och presentera forskning

För den statliga innovationsmyndigheten Vinnova har vi gjort flera uppdrag som handlat att om att poularisera forskningsresultat och samverkan inom bland annat centrumbildningar och tjänsteprogram. Forskare, personer i näringslivet och det offentliga har intervjuats och resultaten har presenterats i form av artiklar.  

Processutveckling och projektledning:

Wireless Society – Ett strategiskt innovationsprogram för trådlös kommunikation 

Inom ramen för Vinnova:s, Formas och Energimyndighetens program Strategiska Innovationsområden har vi arbetat med ett konsortium av lärosäten och företag för att ta fram en innovationsagenda och ansökan till strategiskt innovationsprogram. Vi har bistått med projekt- och processledning, kommunikations- och redaktionella tjänster.

Forum for Global Business – starta upp en ny verksamhet

Karl-Adam Bonniers stiftelse startar upp en ny verksamhet – Forum for Global Business (FGB). Syftet är att med publikationer och konstruktiva möten bidra till att utveckla förutsättningarna för medelstora företag att växa internationellt. Vi projektleder utvecklingsarbetet, modererar möten och tar fram den första publikationen för FGB.

Plantagon – Forskningssamarbeten för Food Security

För att ligga i framkant behövde Plantagon stärka sin verksamhet med forskning. Istället för att bedriva den själv så har bolaget forskningssamarbeten med olika universitet och institut. Vi bistår med att utveckla kontakter till forskningen och forskningsfinansiärer samt inriktningen och organisationen av forskningscentret.